Lakitiedot

Käyttöehdot

Olkaa hyvä ja tutustukaa huolellisesti alla oleviin ehtoihin ennen tämän www-sivuston avaamista. Avaamalla Rapala VMC Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") www-sivuston, www.rapalavmc.com, (jäljempänä "www-sivut") sitoudutte noudattamaan seuraavia ehtoja. Www-sivujen käyttö ei ole sallittua, mikäli ette hyväksy kaikkia tässä ilmoituksessa mainittuja käyttöehtoja.

Yhtiö voi halutessaan muokata tai muuttaa näitä ehtoja minä ajankohtana hyvänsä julkaisemalla uudet päivitetyt ehdot. Mikä tahansa muutos astuu välittömästi voimaan julkaisun myötä näillä sivustoilla.

1. Sisältö

Www-sivujen sisältö (tekstit, kuvat ja/tai audiovisuaaliset elementit mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen) on kokonaisuudessaan tekijänoikeus- ja tavaramerkkilakien nojalla Yhtiön yksinomaista omaisuutta. Kaikki oikeudet pidätetään. Www-sivujen sisällön kopiointi, siirtäminen, jakelu tai säilyttäminen kokonaan tai osittain on kielletty kaikissa muodoissaan ilman Yhtiön etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, näissä ehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

2. Immateriaalioikeudet

"Rapala"-nimi on Yhtiön rekisteröimä tavaramerkki.

Yhtiön logo, siihen kuuluva liikemerkki sekä rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tuotemerkit ja tavaramerkit, tuotenimet sekä muut mahdolliset immateriaaliset oikeudet ja omaisuuserät ovat Yhtiön yksinomaista omaisuutta.

Tytäryhtiöiden ja/tai osakkuusyhtiöiden logot ja niihin kuuluvat liikemerkit sekä rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tuotemerkit- ja tavaramerkit, tuotenimet ja muut mahdolliset immateriaaliset oikeudet ovat joko Yhtiön, sen tytäryhtiöiden tai osakkuusyhtiöiden yksinomaista omaisuutta.

Pääsyä www-sivuille ei voi epäsuorasti tai muutoin tulkita minkään www-sivuilla esiintyvän tavaramerkin tai minkä tahansa brändin tai muun siellä esiintyvän immateriaalioikeuden lisenssi- tai käyttöoikeuden myöntämiseksi ilman Yhtiön etukäteistä kirjallista suostumusta.

3. Tietojen säilytys

Yhtiö sallii www-sivujensa sisällön osittaisen tallentamisen teidän tietokoneelle ja tulostamisen, mutta vain yksityiskäyttöön. Mikä tahansa kaupallinen käyttö on kielletty ilman Yhtiön kirjallista lupaa. Yhtiön www-sivujen sisältöä voidaan käyttää ainoastaan informaatiotarkoituksiin ja tavalla, joka ei vahingoita Yhtiön mainetta. Mitään näillä www-sivuilla olevaa tietoa ei saa muuttaa ilman Yhtiön kirjallista lupaa. Www-sivuillamme oleviin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä erillisiä lisäehtoja, jotka on ilmoitettu näissä asiakirjoissa. Avatessanne kyseisiä dokumentteja, hyväksytte erilliset lisäehdot.

4. Tietojen oikeellisuus

Www-sivujen koko sisältö esitetään sellaisenaan.

Yhtiö ei anna mitään varsinaista tai välillistä takuuta www-sivuillaan olevan tai niiden kautta saavutettavien tietojen saatavuudesta, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä, luotettavuudesta, laadusta tai sisällöstä. Yhtiö ei takaa, että sen www-sivujen tai www-sivut mahdollistava palvelin on suojattu viruksilta tai muilta vahingollisilta tekijöiltä. Yhtiö varaa itselleen oikeuden muuttaa www-sivuja tai estää niille pääsyn milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Yhtiön www-sivut voi antaa linkin muille internet-sivustoille, jotka eivät liity Yhtiöön. Kyseiset linkit on tarjottu helpottamaan vain tämän www-sivuston kävijöitä. Yhtiö ei ole käynyt läpi kaikkia internet-sivustoja, jotka saattavat olla kytkettyjä Yhtiön www-sivustoihin. Yhtiö ei ole myöskään vastuussa minkään muun internet-sivuston sisällöstä, jotka ovat kytketty tälle www-sivustolle. Vieraileminen Yhtiön www-sivujen ulkopuolella on täysin omalla vastuulla.

5. Vastuuvapauslauseke

Yhtiön vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen. Yhtiö ei ole vastuussa mistään näiden www-sivujen käytöstä tai käytön keskeytymisen aiheuttamista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksestä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Yhtiölle.

Yhtiö ei vastaa millään tavalla www-sivuilla olevien tietojen oikeellisuudesta, viivästyksistä tai virheistä. Yhtiö ei vastaa mistään tappiosta eikä vahingosta, joka johtuu siitä, että www-sivujen käyttäjä on luottanut www-sivuilla olevaan tietoon tai käyttäjien www-sivuille toimittamaan tietoon.

6. Tietojen esittäminen

Yksityisyyden suojaa koskevassa ilmoituksessa kerrotaan yksityiskohtaisesti, miten Yhtiö säilyttää ja käyttää Teitä koskevia tietoja, joita on kerätty käynneistänne Yhtiön www-sivuilla.

Lähettämällä tai tarjoamalla tietoa ja materiaalia Yhtiölle (esimerkiksi palautetta, tietoja, vastauksia kyselyihimme, kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia, ideoita, suunnitelmia, tilauksia, pyyntöjä tai niitä vastaavaa tietoa, joko sähköpostitse tai näiden www-sivujen kautta), sitoudutte noudattamaan seuraavia ehtoja:

(i) toimittamanne aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta;

(ii) ryhdytte tarpeellisiin toimiin poistaaksenne www-sivuille toimittamassanne materiaalissa mahdollisesti olevat virukset tai muut epäpuhtaat tai tuhoavat ominaisuudet ennen materiaalin toimittamista;

(iii) aineisto on Teidän omaanne tai teillä on rajoittamaton oikeus toimittaa se Yhtiölle, ja Yhtiöllä puolestaan on oikeus julkaista toimittamanne aineisto maksutta ja/tai sisällyttää aineisto tai sen sisältämä osa omiin tuotteisiinsa ilman vastuu- tai maksuvelvollisuutta ja lähdettä ilmoittamatta; ja

(iv) ette esitä lähettämäänne aineistoon perustuvia vaateita Yhtiötä kohtaan ja sitoudutte hyvittämään Yhtiölle kaikki kustannukset, jotka sille mahdollisesti syntyvät toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy lähettämänne aineiston johdosta.

7. Sähköposti

Suojaamattomassa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostien luottamuksellisuutta ei voida taata, eikä Yhtiö siten ole velvollinen toteuttamaan suojaamattomassa tietoverkossa lähetetyn sähköpostin sisältämiä pyyntöjä. Luottamuksellisten tietojen lähettämistä sähköpostitse tulee välttää. Yhtiöllä on oikeus lähettää tietoja sähköpostitse www-sivujen käyttäjän pyynnöstä käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Yhtiö ei vastaa avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

8. Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sekä mahdollisiin muihin Yhtiön www-sivuja tai niiden sisältöä koskeviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa.

9. Tunnistustiedot

Rapala VMC Oyj on Suomeen rekisteröity yritys, Y-tunnus 1016238-8.

Osoite: Rapala VMC Oyj, Tehtaantie 2, 17200 Vääksy

Puh. +358 3 883 920

Fax: +358 3 883 9500

Sähköposti: info@rapala.fi 

 

Yksityisyyden suojaa koskeva ilmoitus