Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Rapala VMC Oyj ("Yhtiö")

Tehtaantie 2

17200 Vääksy

Puh. +358 3 883 920

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jos teillä on kysymyksiä Yhtiöön liittyvissä tietosuoja-asioissa, olkaa hyvä ja ottakaa yhteys seuraavaan henkilöön:

Susanne Leppänen

Rapala VMC Oyj

Arabiankatu 12

00560 Helsinki

Puh. +358 9 7562 540

Fax: +358 9 7562 5440

3. Rekisterin nimi

Yhtiön www-sivujen (osoitteessa www.rapalavmc.com, "www-sivut") käyttäjärekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on:

(i) Yhtiön www-sivujen kautta tarjottujen palvelujen ja tuotteiden ylläpitäminen asiakkaille;

(ii) palveluntarjoajan ja www-sivujen käyttäjän välisen asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen;

(iii) www-sivujen ja niiden kautta tarjottavien palvelujen ja tuotteiden ylläpitäminen;

(iv) www-sivujen kautta tarjottavien lisäpalvelujen ja niihin liittyvien tuotteiden ylläpitäminen;

(v) Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden tai alihankkijoiden sisäisten ja ulkoisten tehtävien hoitaminen siltä osin kuin ne liittyvät www-sivuihin ja www-sivujen kautta tarjottaviin palveluihin ja tuotteisiin;

(vi) tuottaa informaatiota käytettäväksi edellä määritellyllä tavalla Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden tai alihankkijoiden suoramarkkinoinnissa, tietojen hankinnassa ja niihin liittyvissä tehtävissä kuten asiakastietojen profiloinnissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Yhtiö tekee parhaansa, jotta kerätyt henkilötiedot ovat luotettavia ja ajantasaisia. Yhtiö pyrkii poistamaan tiedon joka on vanhentunut, epätäsmällinen tai muuten tarpeeton henkilötieto.

Seuraavat tiedot voidaan sisällyttää data-arkistoihin:

(i) Yleiset käyttäjätiedot liittyen www-sivuihin tai siellä tarjottuihin palveluihin;

(ii) evästeiden keräämä tieto käyttäjän käynneistä www-sivuilla;

(iii) www-sivujen käyttöön liittyvät lokitiedot, joiden avulla käyttäjä tunnistetaan kuten sijainti, aika ja käyttötottumukset;

(iv) edellä mainittujen tietojen perusteella muodostetut käyttäjäprofiilit, jotka kerätty www-sivujen kautta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Seuraavat asiat muodostavat säännönmukaiset tietolähteet:

(i) www-sivujen käyttäjän toimittamat henkilötiedot;

(ii) Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden tai alihankkijoiden evästeiden avulla keräämät tiedot;

(iii) Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden tai alihankkijoiden keräämät lokitiedot, jotka on koottu seuraamalla www-sivujen käyttöä;

(iv) Yhtiö tai sen tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden tai alihankkijoiden yksiköt, jotka tuottavat Yhtiön www-sivuihin liittyviä palveluja, tuotteita ja lisäpalveluja;

(v) Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden tai alihankkijoiden yksiköt, jotka tuottavat logistisia palveluja kuten laskutus, rahtaus, kunnossapito jne.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan ja siirretään Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden tai osakkuusyhtiöiden yksiköille, joista osa sijaitsee EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella käytettäväksi edellä määritetyillä tavoilla. Henkilötietoja voidaan myös luovuttaa Amerikan yhdysvaltoihin. Myös osa www-sivujen ylläpitämisessä käytettävistä palvelimista saattaa sijaita EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritiedot on suojattu salasanoilla. Lisäksi niitä koskevat Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden tai alihankkijoiden yleiset tietojärjestelmien sisältämiä tietoja koskevat periaatteet kuten palomuurit. Ainoastaan erikseen nimetyillä Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden tai alihankkijoiden työntekijöillä on pääsy rekisteritietojen sisältämiin käyttäjien henkilötietoihin.

Olkaa hyvä ja tutustukaa Yhtiön Yksityisyyden suojaa koskevaan ilmoitukseen saadaksenne lisätietoja liittyen teidän tietosuojaoikeuksiinne.