Hallituksen valtuutukset ja omat osakkeet

Rapala VMC Oyj:n varsinainen yhtiökokous 25.3.2021 valtuutti hallituksen päättämään seuraavista asioista:

Omien osakkeiden ostot

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.000.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä on noin 5,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön palkitsemisjärjestelmien tai kannustinohjelmien toteuttamiseen, muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiön hallussa pidettäviksi omiksi osakkeiksi tai mitätöitäviksi. Osakkeet voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa eli suunnattuna hankkimisena hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi tai muuten markkinoilla hankintahetkellä muodostuvaan hintaan. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä lukien eli 25.9.2022 asti. Tämä valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2020 hallitukselle antaman hankintavaltuutuksen.

Valtuutus päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3.900.000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää myös johdon tai avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien toteuttamista varten, ei kuitenkaan enempää kuin 900.000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutus on voimassa 25.9.2022 saakka.

Omat osakkeet

Osakkeiden takaisinostot, omien osakkeiden luovutukset ja mitätöinnit sekä tapahtumien osakekohtaiset keskihinnat kvartaaleittain on esitetty alla olevassa taulukossa. Ajan tasalla olevat tiedot transaktioista omilla osakkeilla löytyvät myös pörssitiedotteista päivämäärän perusteella.

Kvartaali Hankittujen osakkeiden
lukumäärä
Luovutettujen tai mitätöityjen osakkeiden lukumäärä Keskihinta Hallussa olevien osakkeiden
lukumäärä yhteensä
Q3 2021 -315 000 - 50 236
Q2 2021 86 043 8.14 365 236
Q1 2021 -173 015 - 279 193
Q3 2019 -225 000 - 452 208
Q1 2016 37 537 4,29 677 208
Q1 2015 32 864 5,23 639 671
Q4 2014 100 000 4,98 606 807
Q3 2014 15 521 5,10 506 807
Q2 2014 25 879 5,51 491 286
Q2 2014 -468 449 - 465 407
Q1 2014 26 548 5,30 933 856
Q4 2013 33 570 5,15 907 308
Q3 2013 60 062 4,93 873 378
Q2 2013 48 939 4,80 813 676
Q1 2013 63 337 4,77 764 737
Q4 2012 100 000 4,86 701 400
Q3 2012 38 165 5,00 601 400
Q1 2012 11 178 6,01 563 235
Q4 2011 11 859 5,46 552 057
Q4 2010 37 198 6,28 540 198
Q3 2010 62 606 5,81 503 000
Q2 2010 72 250 5,52 440 394
Q1 2010 27 800 5,26 368 144
Q4 2009 18 477 4,80 340 344
Q3 2009 99 931 4,27 321 867
Q1 2009 9 271 3,82 221 936
Q4 2008 89 465 3,54 212 665
Q3 2008 60 834 4,32 123 200
Q2 2008 62 366 4,37 62 366