Osakekohtaiset tunnusluvut

Osakekohtaiset tunnusluvut20202019201820172016
Osakekohtainen tulos, EUR 0,04 0,10 0,13 0,05 -0,08
Osakekohtainen tulos, laimennettu, EUR

0,04

0,10

0,13

0,05

-0,08

Oma pääoma/osake, EUR 2,93 3,16 3,05 2,89 3,33

Osakekohtainen osinko, EUR

0,0 0,0 0,06 0,04 0,10

Osinko/tulos, %

0,0 0,0 45,8 64,2 -128,9

Efektiivinen osinkotuotto, %

0,0 0,0 1,97 1,20 2,42
Hinta/voittosuhde 118,4 27,8 23,3 53,5 -53,2
Osakkeen viimeinen kurssi kauden lopussa, EUR 4,36 2,77 3,05 3,33 4,13
Osakkeen alin kurssi, EUR 2,15 2,56 2,89 3,29 3,90
Osakkeen ylin kurssi, EUR 4,58 3,43 4,07 4,68 4,90
Tilikauden keskikurssi, EUR 3,04 2,88 3,43 3,72 4,30
Osakkeiden vaihto, 1000 kpl 6 044 4 804 1 511 4 096 2 782
Osuus osakkeiden keskimääräisestä määrästä, % 15,68 12,52 3,9 10,7 7,3
Osakepääoma, milj. EUR 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Osinko tilikaudelta, milj. EUR - - 2,3 1,5 3,8
Osakekannan markkina-arvo 1), milj. EUR 168,1 106,8 116,9 127,6 158,3
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 1), 1 000 kpl 38 548 38 548 38 323 38 323 38 323
Omien osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa, 1 000 kpl 452 452 677 677 677
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä 1), 1 000 kpl 38 548 38 387 38 323 38 323 38 329
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, laimennettu 1), 1 000 kpl 38 548 38 548 38 323 38 323 38 323
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä, laimennettu 1), 1 000 kpl 38 548 38 387 38 323 38 323 38 329


1)
Ei sisällä omia osakkeita.