Taloudelliset tavoitteet

Rapala-konsernin strateginen tavoite on kannattava kasvu.

Konsernin tavoitteena pääomarakenteen hallinnassa on varmistaa tehokas pääomarakenne, joka tulee konsernin liiketoimintaa ja maksimoi osakkeenomistajien sijoituksen arvoa. Pääomarakenteen hallintaa varten konsernin tavoitteena on pitää:

  • Velkaantumisaste (netto) alle 150 %:ssa ja
  • korollisen nettovelan suhde EBITDA:an (rullaava 12 kuukautta) alle 3,8.

Tavoitteet ovat linjassa konsernin rahoituspaketin taloudellisten kovenanttien kanssa.

Lähiajan näkymät

Pörssitiedote, julkaistu 20.4.2021

Rapala VMC Oyj:n näkymät vuodelle 2021 ovat parantuneet ensimmäisen kolmen kuukauden odotettua vahvemman taloudellisen kehityksen johdosta sekä loppuvuoden parantuneiden positiivisten liiketoimintanäkymien myötä. Konserni odottaa nyt koko vuoden 2021 vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan merkittävästi edellisvuodesta. Keskeisimmät ajurit parantuneiden näkymien taustalla ovat poikkeuksellisen hyvä talvimyynti, vahvana jatkuva kalastustuotteiden kysyntä harrastuksen ollessa maailmanlaajuisesti suosittu COVID-turvallinen aktiviteetti sekä odotettua nopeampi strategian toimeenpano.

Loppuvuoteen liittyy tästä huolimatta yhä tiettyä epävarmuutta ja Covid-19-pandemia on edelleen riskitekijä koko vuoden kehitykselle. Pandemia voi vaikuttaa yhtiön toimintaympäristöön monella tapaa, esim. liikkumisrajoitusten, myymälöiden sulkemisten, etäisyyksien pitämisen sekä kuluttajaluottamuksen muutoksen kautta.

Tarkempi kuvaus mahdollisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä, erityisesti liittyen pandemiaan, löytyy yhtiön verkkosivuilta www.rapalavmc.com ja 9.2.2021 julkistetun tilinpäätöksen Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät -osiosta.

Päivitetyt näkymät vuodelle 2021:

Konserni odottaa vuoden 2021 vertailukelpoisen liikevoiton (ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) kasvavan merkittävästi edellisvuodesta.

Tilinpäätöstiedote 2020, julkaistu 9.2.2021

Kalastustuotteiden yleinen markkinanäkymä Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa on positiivinen sekä vapaa-ajan kalastustuotteiden kuluttajakysyntä on tällä hetkellä hyvällä tasolla konsernin avainmarkkinoilla. Euroopassa poistuva Shimano-liiketoiminta sekä tiettyjen muiden kolmansien osapuolien tuotteiden liiketoimintojen lopettaminen laskee liikevaihtoa sekä vaikuttaa alueen markkinanäkyvyyteen vuonna 2021. Näiden liiketoimintojen, jotka konserni lopettaa, liikevaihto oli suuruusluokassa 30 MEUR vuonna 2020. Lisäksi neuvottelut Shimanon kanssa jakeluyhtiöiden yhteisomistuksen purkamisesta Venäjällä, Kazakhstanissa, Tsekissä, Valko-Venäjällä, Unkarissa, Romaniassa ja Kroatiassa voivat vaikuttaa liiketoimintaan näissä maissa myös konsernin omat tuotteet -segmentissä.

Konsernin toimitusketju, sisältäen omat tehtaat sekä alihankkijat, toimii tällä hetkellä hyvin ja täyttää asiakaskysynnän. Tästä huolimatta COVID-19-pandemian aiheuttamat epävarmuudet vaikuttavat edelleen toimintaan ja lisäävät konsernin riskejä. Pandemia voi vaikuttaa yhtiön toimintaympäristöön monella tapaa, esimerkiksi liikumisen rajoitusten, myymälöiden sulkemisten, etäisyyksien pitämisen sekä kuluttajaluottamuksen muutoksen kautta. Lisäksi säätilojen muutoksilla voi olla vaikutusta konsernin myyntiin.

Konserni odottaa vuoden 2021 vertailukelpoisen liikevoiton (ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) olevan samalla tasolla tai korkeampi kuin edellisenä vuonna.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät sekä liiketoiminnan kausiluonteisuus on kuvattu tarkemmin tämän vuosikatsauksen lopussa.