Tuottolaskuri

Nykyarvo:

Sijoituksen tuotto tietyllä arviointijaksolla ilman osinkoja.

Kokonaistuotto:

Sijoituksen tuotto tietyllä arviointijaksolla, mukaan lukien osingonjakojen käteisarvo.

Jälleensijoitetut osingot:

Sijoituksen tuotto tietyllä arviointijaksolla, jälleensijoitetuista osingoista saatu tuotto mukaan lukien.