Vuosikooste 2012

28.11.2012 Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
23.10.2012 Rapalan taloudellinen raportointi vuonna 2013
23.10.2012 Rapala jatkaa omien osakkeiden hankintaa
23.10.2012 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2012
24.7.2012 Rapala jatkaa omien osakkeiden hankintaa
24.7.2012 Rapalan osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012
15.6.2012 Rapalan hallitus päätti uudesta osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä avainhenkilöille
11.5.2012 Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
27.4.2012 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012
18.4.2012 Rapalan uuden segmenttijaon mukaiset vertailutiedot vuodelta 2011
16.4.2012 Rapala uudelleenjärjesteli pankkilainansa
11.4.2012 Rapalan varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
16.3.2012

Rapalan tilinpäätös, vuosikertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011 on julkaistu

15.3.2012

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

13.2.2012 Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
10.2.2012 Rapalasta talvikalastuksen maailmanlaajuinen markkinajohtaja
8.2.2012

Muutoksia Rapalan johtoryhmässä

8.2.2012 Rapala jatkaa omien osakkeiden hankintaa
8.2.2012 Tilinpäätös 2011
11.1.2012 Rapalan vuosikooste vuodelta 2011

Rapala VMC Oyj tiedotti omien osakkeiden hankinnan jatkamisesta 8.2.2012, 24.7.2012 ja 23.10.2012. Yhtiö on valtuuttanut pankkiiriliikkeen tiedottamaan ostoista.