Hallinnointi

Rapala VMC Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän (Corporate Governance) tarkoituksena on määrittää johdon vastuut sekä johdon toimien valvonta ja menettelytavat, joita Rapala-konsernissa noudatetaan korkeatasoisen hallinnoinnin ja läpinäkyvän toiminnan ylläpitämiseksi.

Rapala VMC Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä, Rapala VMC Oyj:n yhtiöjärjestystä ja Nasdaq Helsingin sääntöjä ja ohjeita. Lisäksi Rapala VMC Oyj noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka on yleisesti saatavilla esimerkiksi Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilta (www.arvopaperimarkkinayhdistys.fi). Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä päivitetään vuosittain.

Liitetiedostot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 31.12.2022

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 31.12.2021

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 31.12.2020

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 31.12.2019

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 31.12.2018

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 31.12.2017

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 31.12.2016

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 31.12.2015

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 31.12.2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 31.12.2013

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 31.12.2012

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 31.12.2011

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 31.12.2010

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 31.12.2009