Yhtiökokous 2023

Rapala VMC Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023 järjestetään keskiviikkona 29.3.2023 kello 10.00 (EET). Kokous järjestetään Rapala VMC Oyj:n toimitiloissa osoitteessa Mäkelänkatu 87, 00610 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkavat kokouspaikalla kello 09:00 (EET).

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Valtakirja

Yhtiökokousasiakirjat

Kutsu Rapala VMC Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, sisältäen osakkeenomistajien ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Liite 1 – Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Rapala VMC Oyj:n tilinpäätös 2022

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Palkitsemisraportti 2022

Lisämateriaalit

Lisätietoja ehdotetuista hallituksen jäsenistä ja heidän riippumattomuudestaan on saatavilla täältä.

Hallitukseen on ehdolla uutena jäsenenä Alexander Rosenlew. Hän on ulkopuolinen asiantuntija ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Alexander Rosenlewin Curriculum Vitae on saatavilla täältä.

Yhtiökokousta koskeva tietosuojaseloste on saatavilla täältä.

Osakkeenomistajan oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi

Osakkeenomistajan, joka halusi saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asian vuoden 2023 yhtiökokouksen käsiteltäväksi, oli toimitettava vaatimuksensa yhtiön hallitukselle kirjallisesti 17.2.2023 mennessä. Vaatimuksia ei toimitettu.