Yhtiökokous 2023

Rapala VMC Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023 järjestettiin keskiviikkona 29.3.2023 kello 10.00 (EET) yhtiön toimitiloissa osoitteessa Mäkelänkatu 87, 00610 Helsinki. Osakkeenomistajan, joka halusi saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asian vuoden 2023 yhtiökokouksen käsiteltäväksi, oli toimitettava vaatimuksensa yhtiön hallitukselle kirjallisesti 17.2.2023 mennessä. Vaatimuksia ei toimitettu.

Yhtiökokousasiakirjat

Kutsu Rapala VMC Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, sisältäen osakkeenomistajien ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Liite 1 – Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Rapala VMC Oyj:n tilinpäätös 2022

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Palkitsemisraportti 2022

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Lisämateriaalit

Lisätietoja ehdotetuista hallituksen jäsenistä ja heidän riippumattomuudestaan on saatavilla täältä.

Hallitukseen oli ehdolla ja valittiin uutena jäsenenä Alexander Rosenlew. Hän on ulkopuolinen asiantuntija ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Alexander Rosenlewin Curriculum Vitae on saatavilla täältä.

Yhtiökokousta koskeva tietosuojaseloste on saatavilla täältä.