Osakekohtaiset tunnusluvut

Osakekohtaiset tunnusluvut20212020201920182017
Osakekohtainen tulos, EUR0,450,040,100,130,05
Osakekohtainen tulos, laimennettu, EUR0,440,040,100,130,05
Oma pääoma/osake, EUR3,582,933,163,052,89
Osakekohtainen osinko, EUR0,150,00,00,060,04
Osinko/tulos, %33,50,00,045,864,2
Efektiivinen osinkotuotto, %1,720,00,01,971,20
Hinta/voittosuhde19,5118,427,823,353,5
Osakkeen viimeinen kurssi kauden lopussa, EUR8,724,362,773,053,33
Osakkeen alin kurssi, EUR4,362,152,562,893,29
Osakkeen ylin kurssi, EUR10,954,583,434,074,68
Tilikauden keskikurssi, EUR7,823,042,883,433,72
Osakkeiden vaihto, 1000 kpl5 2176 0444 8041 5114 096
Osuus osakkeiden keskimääräisestä määrästä, %13,4715,6812,523,910,7
Osakepääoma, milj. EUR3,63,63,63,63,6
Osinko tilikaudelta, milj. EUR5,82,31,5
Osakekannan markkina-arvo 1), milj. EUR339,6168,1106,8116,9127,6
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 1), 1 000 kpl38 95038 54838 54838 32338 323
Omien osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa, 1 000 kpl50452452677677
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä 1), 1 000 kpl38 73238 54838 38738 32338 323
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, laimennettu 1), 1 000 kpl39 00038 54838 54838 32338 323
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä, laimennettu 1), 1 000 kpl39 00038 54838 38738 32338 323

1) Ei sisällä omia osakkeita.