Osakekohtaiset tunnusluvut

Osakekohtaiset tunnusluvut20222021202020192018
Osakekohtainen tulos, EUR0,100,450,040,100,13
Osakekohtainen tulos, laimennettu, EUR0,100,440,040,100,13
Oma pääoma/osake, EUR3,583,582,933,163,05
Osakekohtainen osinko, EUR 2)0,040,150,00,00,06
Osinko/tulos, %41,833,50,00,045,8
Efektiivinen osinkotuotto, %0,801,720,00,01,97
Hinta/voittosuhde52,219,5118,427,823,3
Osakkeen viimeinen kurssi kauden lopussa, EUR5,008,724,362,773,05
Osakkeen alin kurssi, EUR4,084,362,152,562,89
Osakkeen ylin kurssi, EUR9,1610,954,583,434,07
Tilikauden keskikurssi, EUR6,467,823,042,883,43
Osakkeiden vaihto, 1000 kpl2 7925 2176 0444 8041 511
Osuus osakkeiden keskimääräisestä määrästä, %7,1813,4715,6812,523,9
Osakepääoma, milj. EUR3,63,63,63,63,6
Osinko tilikaudelta, milj. EUR1,65,82,3
Osakekannan markkina-arvo 1), milj. EUR194,4339,6168,1106,8116,9
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 1), 1 000 kpl38 87638 95038 54838 54838 323
Omien osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa, 1 000 kpl12450452452677
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä 1), 1 000 kpl38 89038 73238 54838 38738 323
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, laimennettu 1), 1 000 kpl39 00039 00038 54838 54838 323
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä, laimennettu 1), 1 000 kpl39 00039 00038 54838 38738 323

1) Ei sisällä omia osakkeita 2) Vuoden 2022 osalta hallituksen esitys.