Rahoitusasema

Korollinen nettovelka oli joulukuun 2022 lopussa 107,1 milj. euroa (70,6 milj. euroa) ja omavaraisuusaste 41,2 % (44,2). Vuoden 2022 lopussa nettovelkaantumisaste oli 77,0 % (50,7).

Liiketoiminnan nettorahavirta oli vuonna 2022 yhteensä -12,9 MEUR (24,4). Käyttöpääoman nettomuutoksen vaikutus liiketoiminnan nettorahavirtaan oli -28,7 MEUR (-2,9).

Investointien nettorahavirta laski edellisvuodesta ollen 10,7 MEUR (22,7).

Lue lisää rahoitusasemasta: