Rahoitusasema

Korollinen nettovelka oli joulukuun 2021 lopussa 70,6 milj. euroa (45,2 milj. euroa) ja omavaraisuusaste 44,2 % (52,5 %). Vuoden 2021 lopussa nettovelkaantumisaste oli 50,7 % (31,6 %).

Liiketoiminnan nettorahavirta oli vuonna 2021 24,4 MEUR (42,5). Käyttöpääoman nettomuutoksen vaikutus liiketoiminnan nettorahavirtaan oli -2,9 MEUR (20,4).

Investointien nettorahavirta kasvoi edellisvuodesta ollen 22,7 MEUR (3,8).

Lue lisää rahoitusasemasta:

Konsernin taloudellinen kehitys