Taloudelliset tavoitteet

Rapala-konsernin strateginen tavoite on kannattava kasvu.

Konsernin tavoitteena pääomarakenteen hallinnassa on varmistaa tehokas pääomarakenne, joka tulee konsernin liiketoimintaa ja maksimoi osakkeenomistajien sijoituksen arvoa. Pääomarakenteen hallintaa varten konsernin tavoitteena on pitää:

  • Velkaantumisaste (netto) alle 150 %:ssa ja
  • korollisen nettovelan suhde EBITDA:an (rullaava 12 kuukautta) alle 3,8.

Tavoitteet ovat linjassa konsernin rahoituspaketin taloudellisten kovenanttien kanssa.

Lähiajan näkymät

Pörssitiedote, julkaistu 31.8.2022

Rapala VMC Oyj (“Rapala VMC”) päivittää vuoden 2022 näkymiään. Vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton (ilman operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten realisoimattomia markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) odotetaan jäävän merkittävästi alle edellisvuoden tason.

Heikentyneiden näkymien taustalla on ennen kaikkea vuoden 2022 lyhyt avovesikalastuskausi, jota leimasivat vähittäismyyjien huomattavat varastojen purkamiset ja vähäiset täydennysostot. Kauppaketjujen ostajien ostobudjetit ovat minimissään. Epänormaalit sääolosuhteet kaikilla olennaisilla markkinoilla ovat myös aiheuttaneet lisäpainetta kaudelle. Lisäksi negatiivinen makrotaloudellinen ympäristö vaikuttaa koko urheilukalastusmarkkinaan, sillä kuluttajakysyntä on hidastunut energian hinnan noustessa jyrkästi ja inflaation ollessa korkea.  Tämä on luettavissa urheiluvälinejälleenmyyjien raporteissa, jotka kertovat heikosta myynnistä kesän aikana.

Vaikka vuoden 2022 markkinaolosuhteet ovat olleet haastavat, strategian toteutus ei ole hidastunut – päinvastoin sitä on kiihdytetty useilla osa-alueilla. Esimerkiksi toimitusketjujen ja operaatioiden hallintaa on tehostettu markkinan pandemian jälkeisen normalisoitumisen valossa. Tärkeässä ja kasvavassa vapa- ja kelakategoriassa Okuman myynti Euroopassa on käynnistynyt erinomaisesti. Korkea bränditunnettuus, laaja tuotevalikoima ja Okuman merkittävä arvo sopivat hyvin nykyisiin markkinaolosuhteisiin. Niin ikään on palkitsevaa nähdä, miten parhaillaan hyödymme vahvasta asemastamme talvikalastuskategoriassa, jossa kausi on lähtenyt käyntiin erittäin hyvin. Tämä vahvistaa, että meillä on kasvupotentiaalia, jota hyödynnämme haastavista markkinaolosuhteista huolimatta.

Päivitetyt näkymät vuodelle 2022:

Rapala VMC -konserni odottaa vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton (ilman operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten realisoitumattomia markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) jäävän merkittävästi alle edellisvuoden tason.

Aikaisemmat näkymät vuodelle 2022 (annettu 28.4.2022):

Konserni odottaa vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton (ilman operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten realisoitumattomia markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) jäävän alle edellisvuoden tason.

Tarkempi kuvaus yhtiön mahdollisista riskeistä ja epävarmuuksista löytyy yhtiön verkkosivuilta www.rapalavmc.com ja 14.7.2022 julkistetun puolivuotiskatsauksen Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät -osiosta.