Velkarahoitus

Pääosa konsernin korollisesta vieraasta pääomasta hankitaan keskitetysti emoyhtiöön. Likviditeetti- ja jälleenrahoitusriskejä pyritään vähentämään lainojen tasapainoisen maturiteettijakauman ja riittävien rahoitusreservien avulla.

Konsernin rahoitussopimuksissa on kannattavuuteen, nettovelkaan ja omaan pääomaan liittyviä taloudellisia kovenantteja, joita seurataan aktiivisesti. Konserni on sopinut rahoittajiensa kanssa korkeammasta leveraatiota (nettovelan suhde EBITDA:an) koskevasta kovenantista vuoden 2023 ensimmäisen kvartaalin ajaksi, ja lisäksi on sovittu väliaikaisen kovenantin (absoluuttinen EBITDA) korvaavan leveraatiota koskevan kovenantin vuoden 2023 toisella kvartaalilla EBITDA:n laskun ja kasvaneen nettovelan vuoksi. Konserni uskoo täyttävänsä kaikki rahoitussopimusten vaatimukset vuonna 2023. Likviditeettiriskit ovat hallinnassa ja konserni valmistautuu uusimaan lainansa, jotka erääntyvät suureksi osaksi vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Lisäksi konsernilla on 80 milj. euron suomalainen yritystodistusohjelma. Yritystodistusohjelmaa käytetään tyydyttämään konsernin lyhytaikaiset rahoitustarpeet kustannustehokkaasti.