Velkarahoitus

Pääosa konsernin korollisesta vieraasta pääomasta hankitaan keskitetysti emoyhtiöön. Likviditeetti- ja jälleenrahoitusriskejä pyritään vähentämään lainojen tasapainoisen maturiteettijakauman ja riittävien rahoitusreservien avulla.

Konsernin lainasalkun maturiteettiprofiili on hyvä. 60 milj. euron sitovat luottolimiitit erääntyvät vuonna 2024. Konsernin lainasopimukset ovat vakuudettomia ja niihin sisältyvät tavanomaiset taloudelliset kovenantit. Konserni on sopinut rahoittajiensa kanssa väliaikaisista muutoksista rahoitussopimustensa taloudellisiin kovenantteihin aikavälillä Q3/2022-Q1/2023. Uusiin taloudellisiin kovenantteihin sisältyy rajoituksia koskien likviditeettiä, nettovelan suhdetta EBITDA:an ja nettovelkaantumisastetta. Konserni täyttää kaikki rahoittajiensa vaatimukset ja uskoo täyttävänsä kaikki rahoitussopimusten vaatimukset myös tulevaisuudessa.

Yllä olevien fasiliteettien lisäksi konsernilla on 80 milj. euron suomalainen yritystodistusohjelma. Yritystodistusohjelmaa käytetään tyydyttämään konsernin lyhytaikaiset rahoitustarpeet kustannustehokkaasti.