Velkarahoitus

Pääosa konsernin korollisesta vieraasta pääomasta hankitaan keskitetysti emoyhtiöön. Likviditeetti- ja jälleenrahoitusriskejä pyritään vähentämään lainojen tasapainoisen maturiteettijakauman ja riittävien rahoitusreservien avulla.

Konsernin lainasalkun maturiteettiprofiili on hyvä. 60 milj. euron sitovat luottolimiitit erääntyvät vuonna 2024. Konsernin lainasopimukset ovat vakuudettomia ja niihin sisältyy tavanomaiset nettovelkaan, käyttökatteeseen ja omaan pääomaan perustuvat taloudelliset kovenantit.

Yllä olevien fasiliteettien lisäksi konsernilla on 80 milj. euron suomalainen yritystodistusohjelma. Yritystodistusohjelmaa käytetään tyydyttämään konsernin lyhytaikaiset rahoitustarpeet kustannustehokkaasti.