Toimitusjohtajan katsaus 2022 tilinpäätöksestä

Urheilukalastusalan markkina- ja liiketoimintaympäristö oli erittäin haastava vuonna 2022. Markkinat supistuivat jyrkästi pandemian jälkeisessä maailmassa, mitä pahensi jälleenmyyjien huomattava varastojen purkaminen. Lisäksi kylmä ja pitkittynyt talvi 21/22 pohjoisella pallonpuoliskolla lyhensi avovesikalastuskautta vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Korkea inflaatio, heikko kuluttajien luottamus ja Ukrainan sota heikensivät tulosta entisestään. Tästä johtuen liikevaihtomme laski 7 % ollen 274,4 MEUR vuonna 2022, ja koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto puolestaan laski 15,3 miljoonaan euroon.

Kiinan COVID-pandemia ja vaihtelevat rahtihinnat vaikuttivat toimitusketjuihin vuonna 2022. Toteutimme kuitenkin useita onnistuneita varastonhallintatoimenpiteitä toisella vuosipuoliskolla, joiden seurauksena varastoarvo laski 17,8 MEUR kesä-joulukuun aikana ollen 99,9 MEUR tilikauden päättyessä. Yksi vuoden kohokohdista oli Okuma -vapojen ja kelojen menestyksekäs lanseeraus Euroopassa, jossa sisäiset myyntitavoitteet ylitettiin ensimmäisen kokonaisen tilikauden osalta.

Strategian toteutus eteni hyvin vuoden 2022 aikana. Olemme onnistuneesti keskittäneet Pohjois-Euroopan varastot Rapala VMC -campukselle Viron Pärnussa. Samaan aikaan olemme kasvattaneet uutta tuotantokapasiteettia Virossa ajaessamme alas Venäjän tuotantotoimintaa. Venäjän tuotannon alasajo saadaan päätökseen vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Myös Yhdysvalloissa keskitettiin aiemmin kahdessa paikassa sijainneita varastotoimintoja yhteen toimipisteeseen Eaganiin (Minnesota) operatiivisen tehokkuuden kasvattamiseksi. Tämän lisäksi keskityttiin vahvasti tuotekehitykseen ja innovaatioihin; meillä on useita uutuuksia kehitteillä tulevia vuosia varten.

Markkinaolosuhteiden odotetaan säilyvän haastavina vielä vuonna 2023, mikä johtuu korkeista jälleenmyyjien varastotasoista ja odotettua heikommasta talvituotteiden jälleenmyynnistä niin Pohjois-Amerikassa kuin Pohjoismaissa tämän kauden huonojen talviolosuhteiden vuoksi. Lisäksi globaali makroekonominen tilanne vaikuttaa niin jälleenmyyjien kuin kuluttajienkin ostokäyttäytymiseen. Näistä syistä konserni odottaa vertailukelpoisen liikevoiton laskevan vuodesta 2022. Vuoden 2023 vastatuulista huolimatta asemamme on vahva tulevaisuutta ajatellen; meillä on useita kasvuprojekteja kaikissa avaintuotekategorioissa ja entistä paremmat kyvykkyydet toimitusketjun hallintaan.

LOUIS d’ALANÇON

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA TOIMITUSJOHTAJA