Yhtiö

”Jos ihmisten annetaan käyttää omia aivojaan, he myös käyttävät niitä.”

Yhtiö

Ympäri maailman paikallisin voimin

Rapala VMC Oyj korostaa paikallista yrittäjähenkeä ja tulosvastuuta sekä matalaa hierarkiaa ja suoraviivaista bisneskulttuuria. Näin voimme toteuttaa konsernin strategiaa, minne tahansa menemme.

Tapamme tehdä töitä tukee Rapala-konsernin strategian toteuttamista. Organisaatiomme matala hierarkiaa edistää sitä, että jokapäiväinen työmme on tehokasta ja läpinäkyvää sekä yhteydenpito johdon ja paikallisten bisnesyksiköiden välillä suoraa. Konsernin johtamismalli perustuu ihmislähtöisyyteen ja vastuun jakamiseen.

Suoraviivaisen yrityskulttuurimme ansiosta voimme kohdella jokaista markkinaa sellaisena kuin se on: erilaisena bisnesympäristönä, jolla on omat ominaispiirteensä. Kyky sopeutua paikallisiin markkinoihin on usein ratkaisevaa menestyksen kannalta.

Rapala-konserni tukee yrittäjyyttä ja tulosvastuuta paikallisesti. Rohkaisemme paikalliseen päätöksentekoon, koska silloin päätöksiä tekevät ihmiset, jotka tuntevat markkinan parhaiten ja osaavat samalla huomioida koko konsernin edun. Johto pysyy aina lähellä operatiivista toimintaa ja ajan tasalla.

Toteutamme konsernin kulttuuria myös yritysostoissa. Uusi yritys säilyttää usein itsenäisen päätöksentekovastuun. Se auttaa säilyttämään yrityksen arvon ja mukauttamaan sen osaksi Rapala-konsernia.

Meillä pidetään jalat maassa ja uistimet vedessä.