Yhtiö

”Luonnon tunteminen on sen kunnioittamista.”

Yhtiö

Ympäristön suojelu on meille luonnollista

Rapala VMC Oyj tuntee vastuunsa osakkeenomistajiaan, asiakkaitaan, työntekijöitään, yhteistyökumppaneitaan, yhteiskuntaa sekä kaikkia konsernin tuotteita käyttäviä ihmisiä kohtaan. Kaikkialla missä toimimme, kannamme vastuun tekemisistämme ja niiden ympäristövaikutuksista.

Rapala-konserni kehittää toimintaansa jatkuvasti kestävämpään suuntaan puhtaamman ympäristön edistämiseksi. Lähes kaikkia tuotteitamme käytetään luonnossa. Niinpä puhtaalla ympäristöllä on arvoa myös liiketoiminnallemme. Pyrkimyksemme on hallita toimintamme vaikutuksia ympäristöön. Haluamme, että luonto tarjoaa myös tuleville sukupolville unohtumattomia kokemuksia Rapala-konsernin tuotteiden parissa.

Missä päin maailmaa toimimmekaan, kannamme vastuun teoistamme. Kunnioitamme aina paikallisia kulttuureita, tapoja ja ympäristöä sekä toimimme paikallisten lakien mukaisesti. Kunnioitus kaikkia konsernin työntekijöitä kohtaan sekä heidän hyvinvointinsa – terveys ja turvallisuus – on meille ensisijaista. Annamme Rapala-konsernin yrityksissä työskenteleville mahdollisuuden kehittyä työssään ja tarjoamme heille koulutusmahdollisuuksia. Kehitämme jatkuvasti konsernin yritysten jokapäiväistä toimintaa.

Rapala-konserni kehittää tuotteitaan, valmistusmenetelmiään ja toimintatapojaan niin, että niiden ympäristövaikutukset olisivat mahdollisimman vähäisiä tuotteiden koko elämänkaaren aikana. Tutkimme koko ajan tapoja korvata nykyisten raaka-aineiden käytön luontoystävällisemmillä materiaaleilla – niin, että tuotteiden halutut ominaisuudet säilyvät. Konsernin tuotteista iso osa on käytössä vuosia tai jopa vuosikymmeniä.

Rapala VMC Oyj:n vastuullisuusstrategia 

Vastuullisuus on Rapala VMC Oyj:n toiminnan ytimessä. Konserni on muodostanut vastuullisuusstrategian tullakseen yhdeksi ensimmäisistä kalastusvälineyrityksistä jolla on todella kunnianhimoisia ympäristötavoitteita. Lopullisena tavoitteena on olla yksi maailman johtavista vastuullisista kalastusvälineyrityksistä vuoteen 2024 mennessä. 

Kalastamisessa ei ole kyse vain kalan saamisesta. Siinä on kyse myös ympäröivän luontomme tutkimisesta, siitä nauttimisesta ja sen kunnioittamisesta.

Rapala-konsernin vastuullisuusstrategia sisältää ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja taloudellisen vastuun, ja strategia suunnitellaan ja jalkautetaan jokaiselle liiketoimintayksikölle erikseen. 

Ympäristövastuu kattaa suuren osan koko vastuullisuusstrategiasta. Vastuullisuusstrategia keskittyy ympäristövastuun osalta seuraaviin aiheisiin: 

  • Tuotannon päästöjen vähentäminen (haihtuvat orgaaniset yhdisteet, VOC:t, ja CO2-päästöt)
  • Tuotteiden raaka-aineet ja rakenne
  • Resurssitehokkuus (energian ja veden käyttö)
  • Kierrätys
  • Tuotteiden pakkaukset
  • Kuluttajaviestintä

Strategian keskeisinä tavoitteina on käyttää ympäristöystävällisiä materiaaleja Rapala-konsernin tuotteissa ja pakkauksissa, minimoida energian ja veden käyttö tuotannossa samoin kuin minimoida tuotannon VOC- ja hiilidioksidipäästöt, ja maksimoida tuotannon sivutuotteiden ja sivuvirtojen kierrätys ja kierrätettävyys. Jokaisen liiketoimintayksikön tavoitteet määritellään erikseen tuotteiden ja tuotantotapojen erityispiirteistä johtuen. 

Lisätietoa Rapala VMC Oyj:n yritysvastuusta ja erityisistä toimenpiteistä on luettavissa alla olevasta yritysvastuun ja kestävän kehityksen raportista.