Yksityisyyden suojaa koskeva ilmoitus

Rapala VMC Oyj ("Yhtiö") kunnioittaa asiakkaidensa yksityisyyden suojaa. Yhtiö on sitoutunut toiminnassaan noudattamaan soveltuvia tietosuoja- ja muita lakeja. Tämän yksityisyyden suojaa koskevan ilmoituksen ("Yksityisyyden suojaa koskeva ilmoitus") tarkoituksena on selvittää Yhtiön osoitteessa www.rapalavmc.com sijaitsevien www-sivujen ("www-sivut") käyttäjille, miten Yhtiö ja sen työntekijät, tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt käsittelevät Yhtiön www-sivujen käyttäjistä kerättyjä tietoja.

Pyydämme Teitä ystävällisesti lukemaan koko tämän asiakirjan ennen kuin avaatte www-sivumme. Www-sivumme käyttö ei ole sallittua, mikäli ette hyväksy näitä käyttöehtoja.

Yhtiö pyrkii jatkuvasti kehittämään näitä www-sivuja ja siksi myös tätä ilmoitusta saatetaan aika ajoin päivittää vastaamaan muuttuvia tilanteita. Yhtiö pidättää oikeuden muuttaa tätä Yksityisyyden suojaa koskevaa ilmoitusta ja siihen linkitettyä rekisteriselostetta.

Teitä koskevien tietojen käyttö perustuu Teidän suostumukseenne sen suhteen, että tietonne tullaan käsittelemään tämän Yksityisyyden suojaa koskevan ilmoituksen ja rekisteriselosteen mukaan.

Teillä on oikeus perua suostumuksenne milloin tahansa ottamalla yhteyttä Yhtiön tietosuoja-asioista vastaan henkilöön. Tietosuojavastaavan yhteystiedot löytyvät rekisteriselosteesta. Mikäli ette hyväksy toimintamuotoja, joiden mukaan henkilötietojanne tullaan käsittelemään, olkaa hyvä ja lopettakaa www-sivujen käyttö älkääkä toimittako meille henkilötietojanne.

1. Käyttäjän tietojen suojaaminen ja tietoturva

Yhtiö noudattaa tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita tähän sovellettavia, Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.

2. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Yhtiön tavoitteena www-sivujen käyttäjien henkilökohtaisten tietojen keräämisessä on varmistaa tietojen mahdollisimman tehokas ja turvallinen käsittely. Lisäksi Yhtiö pyrkii jatkuvasti kehittämään www-sivuja ja laajentamaan niiden kautta tarjottavaa palveluvalikoimaa. Yhtiön tavoitteena on tuottaa kustannustehokkaita palveluja, jotka on suunniteltu vastaamaan Teidän erityistarpeitanne.

3. Evästeet

Yhtiö saattaa aika ajoin siirtää evästeitä käyttäjän tietokoneelle, jotta voimme valvoa näiden www-sivujen käyttöä. "Eväste" on pieni tiedosto, joka siirtyy www-sivuilta käyttäjän tietokoneelle, ja jonka avulla Yhtiö voi tunnistaa www-sivujen käyttäjät. Evästeiden avulla Yhtiö saa informaatiota siitä, miten ja koska Te olette käyttäneet Yhtiön www-sivuja ja näin ne auttavat yhtiötä kehittämään www-sivujen sisältöä. Evästeiden käyttö verkkopalveluissa on nykyään hyvin tavallista. Jos ette kuitenkaan halua vastaanottaa evästeitä, tai haluatte tiedon niiden siirtymisestä tietokoneellenne, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin johtaa siihen, että sivuston tai palvelun kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissäsi.

4. Henkilötietojen luovuttaminen muille

Yhtiö ei luovuta mitään käyttäjien henkilötietoja Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden tai osakkuusyhtiöiden ulkopuolisille tahoille. Johtuen tietojen käyttöön liittyvistä teknisistä ja käytännöllisistä näkökohdista tietoja saatetaan säilyttää alihankkijoiden palvelimilla tai alihankkijat saattavat käsitellä tietoja. Kaikki Yhtiön alihankkijat ovat sitoutuneet samoihin tietojen käsittelyä sääteleviin periaatteisiin kuin Yhtiö. Yhtiö voi antaa yhdistettyjä tilastoja Yhtiön asiakkaista, myynnistä, kävijämäärien vaihteluista ja muista www-sivuihin liittyvistä tiedoista hyvämaineisille kolmansille osapuolille, mutta nämä tilastot eivät sisällä käyttäjien henkilötietoja.

5. Pakottavan lainsäädännön edellyttämät tai muut vastaavanlaiset luovutukset

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa lakiin perustuvien vaatimusten mukaisesti, esimerkiksi Suomessa tai muissa maissa, joissa henkilötietoja käsitellään toimivien viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla.

Mikäli Yhtiö myy tai muuten järjestelee liiketoimintojaan, kyseiseen liiketoimintoon liittyviä henkilötietojasi voi siirtyä liiketoiminnan uusille omistajille.

6. Yhteydenotot

Teillä on mahdollisuus koska tahansa ottaa yhteys Yhtiöön tarkistaaksenne tietojenne oikeellisuus. Korjaamme tai poistamme pyynnöstänne kaikki puutteelliset, epätarkat tai vanhentuneet Teitä koskevat tiedot. Yhteystietojen osalta, olkaa hyvä ja tutustukaa rekisteriselosteeseen.