Käyttöehdot

Avaamalla Rapala VMC Oyj:n (jäljempänä: ”Rapala VMC”) internet-sivuston osoitteessa www.rapalavmc.com (jäljempänä: ”Sivut”) tai näihin niihin kuuluvan alasivun tai käyttämällä niihin sisältyviä tietoja sitoudutte noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivujen avaaminen ja käyttö ei ole sallittua, mikäli ette hyväksy kaikkia mainittuja käyttöehtoja.

Rapala VMC voi muuttaa tai muokata näitä käyttöehtoja milloin tahansa julkaisemalla uudet päivitetyt ehdot Sivuilla. Mikä tahansa muutos astuu välittömästi voimaan julkaisun myötä näillä Sivuilla. 

1. RAJATTU KÄYTTÖOIKEUS

Sivujen minkä tahansa osan tai koko sisällön kopiointi, siirtäminen, asettaminen jakeluun tai tallentaminen missä tahansa muodossa ilman Rapala VMC:n etukäteistä kirjallista suostumusta on ehdottomasti kiellettyä lukuun ottamatta näissä käyttöehdoissa mainittuja poikkeuksia. Sivujen käyttäminen kaupallisiin tai julkaisutarkoituksiin on ehdottomasti kielletty ilman Rapala VMC:n etukäteistä nimenomaista kirjallista suostumusta.

Rapala VMC sallii sinun käyttää Sivuja ja sisältyviä materiaaleja vain henkilökohtaiseen ja rajoitettuun käyttöön. Oikeus ei ole yksinomainen eikä siirrettävissä. Kaikkia tekijänoikeudellisia ja muita omistusoikeudellisia merkintöjä tulee kunnioittaa ja ne tulee säilyttää kaikissa materiaaleissa. Mitä tahansa materiaaleja voidaan käyttää ainoastaan informaatiotarkoituksiin ja tavalla, joka ei vahingoita Rapala VMC:n mainetta.

2. IMMATERIAALIOIKEUDET

Rekisteröidyt tavaramerkit ”Rapala®” ja “VMC®” sekä kaikki muut Rapala VMC -konsernin tavaramerkit, tuotenimet, liikemerkit, liiketunnukset, toiminimet ja tunnuslauseet, huolimatta siitä ovatko ne rekisteröityjä taikka eivät, ovat Rapala VMC:n, sen tytäryhtiöiden ja/tai lähiyhtiöiden tavaramerkkejä.

Pääsyä Sivuille ei voi epäsuorasti tai muutoin tulkita minkään Sivuilla esiintyvän tavaramerkin tai minkä tahansa brändin tai muun immateriaalioikeuden lisenssi- tai muun käyttöoikeuden myöntämiseksi ilman Rapala VMC:n etukäteistä nimenomaista kirjallista suostumusta.

Sivut sisältävät tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa © Rapala VMC Oyj. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, pidätetään.

3. VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Sivujen koko sisältö esitetään sellaisenaan. Soveltuvaa pakottavaa lainsäädäntöä lukuun ottamatta Sivuilla olevan tai niiden kautta saavutettavan tiedon saatavuudesta, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä, luotettavuudesta, laadusta tai sisällöstä ei anneta minkäänlaista varsinaista tai välillistä takuuta.  Näillä Sivuilla esiintyvän tiedon tai palveluiden käyttö tapahtuu yksinomaan käyttäjän omalla vastuulla. Rapala VMC pidättää itselleen oikeuden muuttaa näitä Sivuja tai estää niille pääsyn milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Rapala VMC ei vastaa millään tavalla Sivuilla olevien tietojen oikeellisuudesta, viivästyksistä tai virheistä. Rapala VMC ei vastaa mistään sellaisista vahingoista tai tappioista, jotka johtuvat siitä, että Sivujen käyttäjä on luottanut Sivuilla olevaan tietoon tai palveluihin tai käyttäjien Sivuille toimittamaan tietoon.   

Soveltuvan pakottavan lainsäädännön vaatimuksia lukuun ottamatta Rapala VMC ei vastaa mistään näiden Sivujen käytöstä tai käytön keskeytymisen aiheuttamista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksestä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Rapala VMC:lle.

Sivut saattavat sisältää linkin muille internet-sivustoille, jotka eivät liity Rapala VMC:hen. Kyseiset linkit on tarjottu vain helpottamaan näiden Sivujen kävijöitä. Rapala VMC ei ole käynyt läpi kaikkia internet-sivustoja, joihin Sivuilta on linkkiyhteys eikä ole vastuussa näiden Sivustojen sisällöstä.

Sivuilla oleviin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä erillisiä, näissä asiakirjoissa ilmoitettuja lisäehtoja. Avatessanne kyseisiä dokumentteja, hyväksytte erilliset lisäehdot.

4. TIETOJEN ESITTÄMINEN

Lähettämällä tai tarjoamalla tietoa ja materiaalia (esimerkiksi palautetta, tietoja, vastauksia kyselyihimme, kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia, ideoita, suunnitelmia, tilauksia, pyyntöjä tai niitä vastaavaa tietoa) Rapala VMC:lle joko sähköpostitse tai näiden Sivujen kautta, sitoudutte noudattamaan seuraavia ehtoja: (i) toimittamanne tai välittämänne aineisto ei sisällä mitään laitonta tai julkaistavaksi kelpaamatonta materiaalia; (ii) ryhdytte tarpeellisiin toimiin poistaaksenne Sivuille toimittamassanne materiaalissa mahdollisesti olevat virukset tai muut epäpuhtaat tai tuhoavat ominaisuudet ennen materiaalin toimittamista; (iii) omistatte materiaalin tai teillä on rajoittamaton oikeus luovuttaa materiaali meille, ja Rapala VMC saa julkaista materiaalin ja sisällyttää sen tai minkä tahansa siinä kuvaillun konseptin Rapala VMC:n tuotteisiin ilman korvausta, käyttöön liittyvää rajoitusta, lähdettä ilmoittamatta, ilman vastuu- tai maksuvelvollisuutta; ja (iv) ette esitä lähettämäänne aineistoon perustuvia vaateita Rapala VMC:tä kohtaan ja sitoudutte hyvittämään Rapala VMC:lle kaikki kustannukset, jotka sille mahdollisesti syntyvät toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy lähettämänne aineiston johdosta.

5. YHTEYSTIEDOT

Rapala VMC Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka Y-tunnus on 1016238-8.

Rapala VMC Oyj
Mäkelänkatu 87
00610 Helsinki
Finland
Puhelin: +358 9 7562 540
sähköpostiosoite: info@rapala.fi